Luennot

Haluan jakaa oppimaani tallusteltuani saappaat jalassa Lapin metsissä ja nappaskengissä Kainuussa viimeksi Kuhmon kaupunginjohtajana.

Luennoin mielelläni esimiestyöstä, uusien asioiden kuten esimerkiksi modernin puurakentamisen läpiviennistä ja ihmisiä kunnioittavasta johtamisesta.

Esimerkki: Armoa esimiehille -tunti. Keskijohto ja ylin johto tekevät työtään asiakkaiden, esimiehen, alaisten, tiimin, organisaation tavoitteiden, omistajien ja normien päättymättömässä ristiaallokossa. Voiko ristiaallkko tyyntyä oman osaamisen arvostuksesta, omien rajojen löytämisestä ja armollisuudesta. Edes hieman. (Hinta 100 €/h + alv + matkakulut)

Oppaana Arktikumissa

Toimin Rovaniemellä Artkikumissa oppaana esitellen arktista luontoa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, pohjoisen elinkeinoja ja historiaa saksan, englannin ja ruotsin kielillä äidinkielemme lisäksi. Arktikum on museo ja tiedekeskus Rovaniemellä – tilaukset opastoiveella suoraan Arktikumista, os info@arktikum.fi

http://www.arktikum.fi

Työpajat

Työpaja rakennetaan tilaajan toiveista.

Esimerkki: Hikisten Tilanteiden Korjaamo. Työelämä on suomalaisen suurimpia iloja. Työssä kohtaammme myös vaativia kapeikkoja, kareja, myrskyjä, jopa haaksirikon. Uskalias untuvikko saapuu työyhteisöön ja kyseenalaistaa kaiken. Joukkueen juorukello kylvää myrkkyä ympärilleen. Uusi tai vanha esimies tietää aina kaiken. Kuulostaako tutulta?

Puolen päivän työpajassa käydään käsiksi ongelmiin, syyllistämättä ja ratkaisuja hakien, paneudutaan niihin tilanteisiin, mitkä ovat jääneet käsittelemättä tai pelottavat tulevaisuudessa. Iltapäivää edeltää luottamuksellinen tilannekartoitus. Työskentely tapahtuu pareittain ja yhdessä. Hinta: 700 € / päivän puolikas + alv + matkakulut

Kirjoitan

Tarvitsetko nopean avun raportin laadintaan? Tiedotteen? Artikkelin? Mielipidekirjoituksen? Olen kirjoittanut sanoma- ja aikakauslehtiin neljällä vuosikymmenellä, toiminut kymmenen vuotta Metsälehden kolumnistina, laatinut raportteja, esittelyjä ja tiedotteita ja kirjoittanut oppikirjan.

Pyydä tarjous.

Strategiaprosessit

Uskon strategiseen johtamiseen, mutkattomuuteen ja avoimuuteen. Johtaminen on kasvun mahdollisuuksien luomista henkilöstölle ja esimiehille.

Strategiatyössä yksinkertaisuus ja selkeys pohjustavat työn onnistumista: tavoite on antaa organisaation ja ihmisten kukoistaa eettisesti ja ekologisesti kestävästi. Hyvä strategia johtaa hyviin tekoihin.

Pyydä tarjous.

Sparraus, fasilitointi, mentorointi

Kumppaneilleni MDI:lle, ProAgria Lapille ja Valmennuksen Vireelle olen Senior Advisor, kokemusneuvonantaja. Olen saanut tehdä työtä pitkään asiantuntijana, esimiehenä ja johtajana. Haluan jakaa oppimaani mentoroimalla, tukemalla esimiestyötä ja myös fasilitoimalla, vetämällä, juontamalla tilaisuuksia.

Pyydä tarjous. Mahdottomia toimeksiantoja ei ole olemassa.